Uvjeti korištenja

Dobro došli na internetsku stranicu A-digital.co (u daljnjem tekstu A-digital.co). Dobra priča, obrt za komunikaciju i digitalni marketing omogućuje vam korištenje sadržaja ove internetske stranice, a koje je regulirano Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na svom sadržaju i uslugama na domeni i poddomenama A-digital.co.  Korištenjem stranice A-digital.co smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Korištenje i dijeljenje sadržaja A-digital.co

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja uredništva A-digital.co.

Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te daljnje priopćavanje teksta i fotografija objavljenih na ovoj stranici, osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima: Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja. Pritom moraju biti navedeni podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja. U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj , a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: “Ovdje pročitajte izvorni tekst” povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni izvora.

Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.

Ako sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj sa stranice A-digital.co predstavljao prvu obradu teme.

Usluge i sadržaj ove stranice  zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja stranice A-digital.co  na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranica i podstranice otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.

Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je Dobra priča, obrt za komunikaciju i digitalni marketing. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera  u kojem slučaju ne odgovaramo za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) sa stranice A-digital.co, pridržavamo pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležmim sudovima.

Ako korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na ovoj stranici, o tome je dužan izvijestiti nas na mail adresu: info@a-digital.co

Obveze korisnika pri korištenju A-digital.co

A-digital.co neće ni na koji način biti odgovoran za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem same stranice i usluga od strane korisnika.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja stranice, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

  1. Objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
  2. lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
  3. manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje,
  4. objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
  5. objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, “spam”, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje
  6. svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,
  7. prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća i suglasan je da će A-digital.co uključivati reklame, različite obavijesti, poruke administratora i slične poruke.

Pomoć i podrška

Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih e-mail adresa. Odgovarajuća e-mail adresa objavljena je na web-stranici pod kategorijom Kontakt.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

A-digital.co poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja internetske stranice. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. A-digital.co ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na A-digital.co vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom ove stranice. A-digital.co nije odgovoran za sadržaj tih stranica.

Sadržaj stranice

Stavovi izneseni u autorskim kolumnama i komentarima, ne odražavaju stavove redakcije niti vlasnika stranice, već su to osobni stavovi autora pojedine kolumne i komentara. Oktan.hr nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici i gostujući autori na portalu u njegovom vlasništvu. A-digital.co  zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe. Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima stranice A-digital.co. Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na stranici A-digital.co.

Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar, ukoliko nije ugovoreno drugačije. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. A-digital.co poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.

Promjene sadržaja A-digital.co

A-digital.co zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na stranici bez obaveze prethodne najave. A-digital.co nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Promjene Uvjeta korištenja

A-digital.co zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na stranici A-digital.co.